Nyheter från Drivkraft Malmö

Årets första diplomering

Just nu är vi inne i vår diplomeringstid där vi uppmärksammar alla de mentorspar som fullföljt sina relationer och träffats under ett helt läsår. Härom

Läs mer »