10 år – hur är det möjligt

Våren 2011 gick jag med många funderingar kring hur jag på ett bättre sätt skulle kunna bidra till ungas framtid här i Malmö. En stad med en väldigt ung befolkning, knappat hälften av Malmöborna var år 2019 under 35 år och Malmö bestod vid samma tidpunkt av människor från 184 olika länder.

Att klara skolan var en klar utmaning för många, och att ha en fritid som sträckte sig utanför området där man själv bodde var för många svårt.

Genom att ta ett helhetsperspektiv kring familjen valde vi att sätta fokus på att stärka ungas möjligheter till en bättre framtid. Vi trodde att om vi hjälper en elev på högstadiet att gå ut med godkända betyg, ha ett bollplank med sig på resan som kan bidra till en meningsfull fritid och ett stöd i form av en mentor till de föräldrar som så önskade så skulle något ske. Och det gjorde det.

Idag har mer än 1000 elever och föräldrar fått en mentor vis oss och många är historierna om vilken oerhörd betydelse den egna mentorn haft! Många har fått en vän för livet och de flesta av våra elever tar sig genom skolan med godkända betyg och får en bra start på sina vuxna liv.

Rapporten vi har skrivit och som du ta del av nedan visar det som hänt under 10 år, från starten på 3 skolor hösten 2011 till de 25 skolor på 5 orter där vi befinner oss idag. Vi vill dela med oss av våra framgångar samt vilka utmaningar vi mött på vägen. Förhoppningsvis bidrar rapporten också till att stärka argumenten om varför stöd för att skapa fler och mer effektiva förebyggande insatser mot barn och ungdomar är nödvändiga för att skapa ett hållbarare samhälle. Med rapporten blickar vi bakåt för att kunna se framåt, för att alla barn och unga ska ha samma möjligheter, oavsett kön, bakgrund, bostadsort eller vilka hemförhållanden man har.

Vi hoppas att du inspireras och du kanske blir en av de som vill fortsätta att vara med på vår resa. För den har bara börjat, det är helt klart…..

Tack till dig som varit med under dessa 10 år, ni är många vars betydelse inte går att värdera.

Stort tack till alla våra sponsorer som gjort detta möjligt:

Varför behövs drivkraft?

Bakgrunden till Drivkraft är bland annat en del elevers svårigheter att klara sin skolgång med godkända betyg. Detta beror allt som oftast inte på att de saknar kapacitet, utan på grund av att de av olika anledningar inte fullt ut använder sina resurser eller tillgodogör sig undervisning på ett optimalt sätt. Enligt Skolverket har 28196 elever lämnat gymnasiet med ofullständiga studier, det vill säga utan en gymnasieexamen. MUCF bekräftar att unga som hoppar av gymnasiet, löper störst risk att aldrig etablera sig på arbetsmarknaden.

En annan anledning till varför Drivkraft grundades var att ca. 25% av de barn och deras familjer som bor i Malmö lever i ekonomisk utsatthet. Utsattheten bland vårdnadshavare som i de flesta fall är resultat av utanförskap, fattigdom och arbetslöshet påverkar barnens levnadsomständigheter. Redan år 2017 visade Statistiska Central Byrån att unga med arbetslösa föräldrar löper nästan 70% högre risk än andra att hamna utanför både arbetsmarknad och studier. En ung person som inte lyckas ta sig vidare i livet, komma in på arbetsmarknaden och därmed inte kan försörja sig genom eget arbete riskerar att hamna i en situation som leder till ekonomisk marginalisering. Detta kan få sociala konsekvenser och leda till samhällsekonomiska kostnader.

Tryck på bilden för att ladda ner hela rapporten för 2021.

0 %
av våra elever tycker att deras mentor har hjälpt dem att höja sina betyg och prestera bättre i skolan.
0 %
elever som deltog i vårt mentorskapsprogram år 19/20rekommenderar andra att också få en mentor.
0 %
av våra elever i mentorskapet säger att de tack vare sin mentor fått bättre självförtroende och utvecklats socialt.
0
elevbesök under 2020.
0
personer har fått en mentor via oss.
0
ungdomar har fått sin första fot på arbetsmarknaden genom vår läxhjälp.
0
drygt volontärer har engagerat sig i verksamheten som läxhjälpare och / eller mentorer.
0
partners sponsrar vår verksamhet

#vadhändesen

”Jag börja delta i Drivkraft Malmös läxhjälp 2013 då jag gick i åttan i grundskolan och hade svårt med att klara mina studier på egen hand. Fick en mentor som träffade mig inte bara på läxhjälpen utan även på min fritid. Gick ut med bra betyg från grundskolan och kom in på vårdprogrammet för att senare läsa vidare på sjuksköter-skeprogrammet. 2017 klarade jag gymnasiet med toppbetyg och fick sedan jobb på flera vårdcentraler. Min mentor har funnits med mig genom alla år och har jag några frågor så vet jag att jag kan vända mig till henne. Jag har byggt upp nätverk och kontakter som gjort att jag idag har ett bra jobb som jag trivs med. Mentorskapet har öppnat flera dörrar för mig och jag skulle rekommendera alla ungdomar att söka en mentor genom drivkraft!”

”Det var en jättestor hjälp för mig när det har varit jobbigt. Jag är inte lika distanserad längre och jag har utvecklats socialt. Jag har också höjt mig i många ämnen. Min mentor är en jättebra människa så det har betytt mycket för mig. Jag hade släppt skolan för länge sedan om det inte varit för min mentor, men nu har jag motivationen.”

”Mycket har hänt sedan jag gick med i Drivkraft. Jag fick min mentor Emir 2017. Sen dess så har vi varit med i tidningen, åkt till Barcelona och kollat på el classico och mycket mer. Drivkraft har på många sätt gett mig fördelar som tex Emir, en underbar människa som på många sätt hjälpt mig, inspirerat mig och främst varit som en storebror till mig. Min familj uppskattar allt han har gjort för mig och ser honom även som en familjemedlem. Nu efter så har jag börjat studera naturvetenskapliga programmet. Jag har inte träffat Emir på ett tag och det är på grund av att jag tränar fotboll 4 gånger om veckan och har skola.”

Vill du också engagera dig?

Engagera dig
Vill du vara den där personen en ungdom kan berätta saker till, gå och se senaste filmen på bio med, testa på olika aktiviteter eller fungera som ett stöd i skolarbetet? Någon som lyssnar, respekterar och bara finns där för henne/honom. En vän under en period när någon behöver det. Genom att ge lite av din tid kan du göra stor skillnad för våra unga. Läs nedan om hur du har möjlighet att hjälpa till antingen som mentor eller läxhjälpare och anmäl intresse.

Bli mentor
Alla behöver vi ibland någon. Vi erbjuder ungdomar en möjlighet att få en egen mentor som kan agera som bollplank, hjälpa till med läxor, hitta på saker på fritiden eller bara vara den där personen som man vill prata med. Mentorskapet varar ett läsår och vänder sig till elever och deras familjer i årskurs 6-9.

Bli läxhjälpare
Som läxhjälpare kommer du till en skola där vi håller i en läxhjälp och hjälper eleverna med sina läxor. På varje läxhjälpstillfälle finns det alltid en ansvarig från Drivkraft. Den ansvarige ser till att läxhjälpen är bemannad av läxhjälpare. Du hjälper eleverna med någon specifik läxa eller jobbar vidare i något ämne som eleverna behöver extra stöd i.