Drivkrafts styrelse:
Joakim Gyllin, Ortelius AB ordf
Eva Carlsvi, PwC
Hans Andersson, Wihlborgs
Jessica Grundström Ahldin, Drivkraft
Sara Kleijsen Åhlander, Malmö Stad

Valberedning: 
Åsa Götze, Procivitas
Ronny Andersson, Malmö Stad

Årsredovisning
2019

Om oss

Drivkraft är en ideell förening som bildades i Malmö 2011 som ett samarbete mellan Malmö Stad och näringslivet i regionen. 2021 bildas Stadsmissionen Drivkraft som ett samarbete mellan Drivkraft Östergötland och Stadsmissionen i Linköping.  

Genom ett samarbete med flera engagerade bostadsbolag möjliggörs nu denna satsning för ungdomar i området Berga i Linköping. Verksamhetens främsta syfte är att eleverna ska klara skolan och få inspiration om sin möjliga framtid men också för att utvecklas socialt, få nya vänner eller finna en menings­full fritidssysselsättning genom en person man ser upp till. Löfte om sommarjobb hos bostadsbolagen är en också del av upplägget.

Stadsmissionen Drivkrafts läxhjälp sker i samarbete med näringslivet genom engagemang från Heimstaden, HSB, Riksbyggen och Stångåstaden. Deltagande elever från årskurs nio på Ånestadskolan kommer också att belönas med sommarjobb hos de medverkande bostadsbolagen.

Drivkraft är den morot alla behöver oavsett bakgrund och förutsättningar. För många kan drivkraften att klara skolan vara svår nog likaså att ta sig in på arbetsmarknaden. Genom möten mellan människor lär vi oss om varandra och kan bättre förstå varandras olikheter och likheter, vi kan också tillsammans hjälpa varandra att hitta Drivkraften för både individens och stadens utveckling. Vi tror att vi alla har en oerhörd nytta av att träffa nya människor och lära sig av varandra. Drivkraft är ett erfarenhetsutbyte som vi tror kommer att berika alla som deltar.

Drivkraft är en mentorsverksamhet som vänder sig till elever och deras familjer i årskurs 6-9. Vi samarbetar med skolor som vill ha mentorskap och elevinspiration och till vår hjälp har vi volontärer från allmänheten. Syftet är att på olika sätt inspirera till förbättrade möjligheter i studier och framtida yrkesval, motverka skolk och fånga upp elever som på olika sätt behöver stöd.

Vi vill att alla barn ska ha samma möjligheter, oavsett var man kommer ifrån, var i staden man bor eller vad man har för bakgrund. För att uppnå detta bedriver vi en verksamhet i 3 delar som alla samverkar med eleven i centrum;

Mentorskap – elev                                                            
För dig som går i årskurs 9 och vill ha en förebild

Mentorskap -vårdnadshavare
En samtalspart att utbyta tankar och funderingar med

Läxhjälp
Anordnas på skolan för att stötta eleverna