Stöd oss!

Vår verksamhet utvecklas hela tiden och det gör att vi ständigt behöver fler engagerade frivilliga, både bland privatpersoner och företag. Genom konkreta insatser omsätter vi ord till handling. Vi samarbetar med olika offentliga och privata aktörer och tillsammans bidrar vi till att nå 5 av  de globala målen för hållbar utveckling.

Drivkraft är godkända av Svensk Insamlingskontroll som 90-kontoinnehavare. Detta innebär att minst 75% av det du ger går till vårt ändamål.

Plusgiro: 90 02 85-8
Swish: 123 240 45 07

Om du som privatperson kan tänka dig att bidra med din tid är du varmt välkommen till oss som mentor, läxhjälpare eller ge ett bidrag. Som företag kan du bidra med en gåva och/eller bli partner. Som samarbetspartner diskuterar vi fram hur ert företag bäst kan bidra till vår verksamhets utveckling och ungdomarnas framtid. Anställda på ert företaget kan till exempel engagera sig som mentorer eller läxhjälpare.

Kontakta gärna Anna Schéef, verksamhetschef, för att prata vidare om hur just ni kan bidra till vår verksamhet, 0760-46 93 53, anna@drivkrafthelsingborg.se

Tack till alla som stöder vår verksamhet ekonomiskt eller med tjänster, tillsammans gör vi skillnad.